1. Home
  2. Blog
  3. Technology
  4. ท่าเรืออัจฉริยะชิงต่าว ท่าเรือระบบขนส่งอัจฉริยะแอร์แทร็ก (air-track) แห่งแรกของโลก

ท่าเรืออัจฉริยะชิงต่าว ท่าเรือระบบขนส่งอัจฉริยะแอร์แทร็ก (air-track) แห่งแรกของโลก

ท่าเรืออัจฉริยะชิงต่าว ท่าเรือระบบขนส่งอัจฉริยะแอร์แทร็ก (air-track) แห่งแรกของโลก Technology
ท่าเรือชิงต่าว (Qingdao Port) ท่าเรืออัจฉริยะที่เกิดจากการแก้วิกฤตโควิด-19 เป็นท่าเรืออัจฉริยะแห่งแรกที่มีระบบขนส่งอัจฉริยะ air-track เจ๋งแค่ไหน มาดูกัน

Related Posts