1. Home
  2. Blog
  3. Technology
  4. วิธีการต่อสู้กับไข้ซิก้าและไข้เลือดออกฉบับโคลอมเบีย ด้วย Data Analytics App

วิธีการต่อสู้กับไข้ซิก้าและไข้เลือดออกฉบับโคลอมเบีย ด้วย Data Analytics App

วิธีการต่อสู้กับไข้ซิก้าและไข้เลือดออกฉบับโคลอมเบีย ด้วย Data Analytics App Technology
มาดูการแก้ปัญหาและป้องกันโรคไข้ซิก้าและโรคไข้เลือดออกในประเทศโคลอมเบีย ที่นำ Data Analytics App และแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกมาใช้จนประสบความสำเร็จกัน

Related Posts