1. Home
  2. Blog
  3. Press Release
  4. ทต.ลำพญา ร่วมกับ Bedrock เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ ทรานส์ฟอร์มการบริหารจัดการเมืองครั้งใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ทต.ลำพญา ร่วมกับ Bedrock เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ ทรานส์ฟอร์มการบริหารจัดการเมืองครั้งใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ทต.ลำพญา ร่วมกับ Bedrock เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ  ทรานส์ฟอร์มการบริหารจัดการเมืองครั้งใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ Press Release
เทศบาลตำบลลำพญา นครปฐม ร่วมกับ Bedrock เปิดตัวลำพญาสมาร์ทวิลเลจ ใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะพลิกโฉมการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

Related Posts