1. Home
  2. Blog
  3. Press Release
  4. ทต. บ้านกลาง รับมอบ 2 แพลตฟอร์มดิจิทัลจาก Bedrock ดึง AI เสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและรับร้องเรียนออนไลน์

ทต. บ้านกลาง รับมอบ 2 แพลตฟอร์มดิจิทัลจาก Bedrock ดึง AI เสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและรับร้องเรียนออนไลน์

ทต. บ้านกลาง รับมอบ 2 แพลตฟอร์มดิจิทัลจาก Bedrock  ดึง AI เสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและรับร้องเรียนออนไลน์ Press Release
เทศบาลตำบลบ้านกลาง ล้ำสมัยนำ AI สร้างรายได้ยั่งยืน แก้ปัญหาให้ประชาชนฉับไว รับมอบระบบรับแจ้งเหตุและจัดการปัญหาออนไลน์และระบบภาษีอัจฉริยะ จาก Bedrock

Related Posts